Kako da autorizujem korisnički nalog?

Obzirom da na visoke standarde bezbjednosti kojih se pridržavamo i kako bismo mogli da sačuvamo privatnost Vašeg korisničkog naloga, njegove detalje i sredstva na njemu potrebno je autorizovati isti.

Kako biste realizovali proces autorizacije, potrebno je da sa korisničkog naloga upload-ujete sliku Vašeg ličnog dokumenta, nakon čega će nalog, ukoliko svi podaci budu identični i dokument validan, biti autorizovan.