Kako mogu da izbrišem nalog za klađenje?

Nalog za klađenje ne možete da izbrišete, ali možete da deaktivirate. U tom slučaju potrebno je da pošaljete zahtjev za deaktivaciju korisničkog naloga na mail adresu za podršku korisnicima podrska@volcanobet.me kako biste dobili informaciju o mogućnosti deaktivacije korisničkog naloga.

Zahtjev za deaktivaciju korisničkog naloga je potrebno dostaviti sa mail adrese sa kojom je nalog registrovan.