Šta je BlackJack?

Prije početka dijeljenja karata svaki igrač mora da uloži određenu količinu novca (čipova). Nakon toga se svakom igraču dijele po dvije karte, a krupije uzima jednu kartu.

Cilj igre je da se napravi rezultat 21 ili što bliže tome. Ukoliko imate zbir karata veći od  21, automatski gubite.

Karte sa brojevima vrijede onoliko bodova koliki je broj, a žandar (J), dama (Q) i kralj (K) vrijede po 10 bodova. Jedinica (A) vrijedi 11 bodova, ako je zbir drugih karata 10 ili manji, odnosno jedan bod ukoliko je zbir drugih karata 11 ili veći. Ukoliko imate dvije jedinice, jedna od njih mora da vrijedi 11 bodova, osim ako sve ostale karte zajedno vrijede 10 ili više bodova.

Nakon dijeljenja svaki od igrača se redom pita da li želi da stane na prvobitno podijeljenim dvijema kartama stand ili želi da uzme još jednu kartu hit.

Ukoliko igrač u zbiru početne dve karte ima 9, 10 ili 11, nudi mu se mogućnost igre double. U tom slučaju igrač udvostručuje ulog i od krupijea dobija još samo jednu kartu.

Ako dobijete dvije iste karte, može ih razdvojiti – split. Za razdvajanje je potrebno uložiti iznos jednak početnom ulogu. Nakon toga igrate svaku kartu kao zaseban igrač. Ukoliko na jednoj od tih karata ponovo dobijete dve iste karte, možete ih opet razdvojiti.
U slučaju da u početnom deljenju dobijete A i (10, J, Q ili K) automatski pobeđujete i to se naziva Blackjack.
Ukoliko posle početnog dijeljenja odlučite da odustanete, tada se igra završava i krupije vam automatski uzima pola uloženog novca.