Šta je “Cash out”?

“Cash out” opciju možete jednostavno koristiti samo na sportskim tiketima ( prematch, live ili mix ). Potrebno je da na Vašem korisničkom nalogu, u opciji “Moji tiketi”, kliknite na zeleno dugme “Cash out” (ukoliko je isto dostupno) i ukoliko Vam odgovara ponuđeni iznos “Cash out-a” kliknite jos jednom kako bi isto potvrdili.

Dugme za potvrđivanje štiti korisnika od slučajnog pritiska na “Cash out” dugme.

Ukoliko ste odabrali “Cash out” dugme, nakon toga na istom mjestu se nalazi dugme “Potvrdi”, čijim klikom potvrđujete “Cash out” i automatski se Vaš tiket se obračunava isplatom u vrijednosti iznosa koji ste potvrdili.

Ukoliko ste slučajno pritisnuli dugme “Cash out”, dugme “Potvrdi” će biti vidljivo 5 sekundi nakon čega se process vraća na početak tj dugme “Cash out” je ponovo dostupno.

Nakon uspješnog “Cash out-a”, važeća isplata koju je korisnik prihvatio biće odmah procesuirana na njegov korisnički nalog. Naknadni i konačni rezultati nemaju nikakav uticaj na već prihvaćenu isplatu od strane korisnika.