Šta je hendikep?

„Hendikep“ je prednost u golovima, poenima, procentima ili drugim veličinama koje su u vezi sa događajem koji je predmet klađenja za sportski događaj, koja je unaprijed određena i predstavljena korisniku u Priređivačevoj ponudi.

Konačni ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi, koševi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep.