Zašto nemam opciju “Cash out” na svom tiketu?

Opcija “Cash out” nije dostupna za određene igre. Igre koje imaju opciju “Cash out” biće označene ikonicom koja isto i označava.

Kada je klađenje suspednovano na nekim događajima koji se nalaze na tiketu ili ukoliko iznos “Cash out-a” bude 0 EUR, “Cash out” ponuda će biti nedostupna.

Priređivač nije u obavezi  da ponudi opciju “Cash out” na određene mečeve koje ima u ponudi.